DonationSupport / Fund

 
 
Suggestion Box
 
 
Research Papers

Patron

 

Honorable Shri Ram Naresh Yadav
(Governor of M.P. )

President

Shri Nanabhau Mohod
(School Education Minister Government of M.P.)

Vice President

Shri Kailash Mishra (Bhopal)

Shri Prakash Hedau ( Indore )

Shri Rahul Kothari ( Bhopal )

Sushri Uma Bhargawa (Bhopal)

Smt. Saroj Rajput ( Bhopal)

Smt. Ratna Patil (Bhopal)


State Chief Commissioner

Shri. Jitendra Singh Bundela
(M.P. Loksabha Constituency (Khajuraho)

State Commissioner(Scout)

Shri. K.P. Singh

State Commissioner(Guide)

Smt. Lata Guddu Bankhedhe

State Treasurer

Shri. Pradeep Vaishya

State Secretary

Shri. G.R. Sharma (Bhopal)

Joint Secretary

Dr. Mumtaz Jaha Khan

Asst. State Commissioner(Scout)

Shri Umesh Shukla (Chhatarpur)

Shri Vikash Joshi (Bhopal)

Shri. Bhawani Shankar Sharma (Hoshangabad)

Shri. Ramesh Chandra Sharma (Ujjain)

Shri. Rajendra Prasad (Bhopal)

Shri. Anil Sethi (Jabalpur)

Shri. B.B Saxena (Bhopal)

Shri. Ramashankar Tiwari (Bhopal)

Asst. State Commissioner(Guide)

Smt. Seema Soni (Hoshangabad)

Smt. J.S. Wilson (Jabalpur)

Smt. Maya Tiwari (Bhopal)

Smt. Asma Naseer (Bhopal)

Smt. Sandhya Jaiswal (Samgarh, Mandsaur)

Smt. Rama Mishra (Satna)

Smt. Reshu Rajawat (Gwalior)

Smt. Sangeeta Mahajan (Raisen)

State Head - Quarter (Officers)
State secretory

Shri. G.R. Sharma (Bhopal)

State Organising Commissioner (Scout)

Shri Prakash Disoriya

State Organising Commissioner (Guide)

Smt.Anita Ankulnerkar

State Training Commissioner(Scout)

Shri R. N. Tiwari

State Training Commissioner (Guide)

Sushri Asha Singh

Account Officer (Incharge)

Shri. G. D. Tamrakaar

Public Relation Officer (Incharge)

Shri V.M. Dwivedi & Kavita Verma

Asst. Secretary

-----------------

Asst. State Organising Commissioner (Scout/Guide )

Shri Dheeraj Soni (Sagar)

Shri Veer Singh(Chambal) Incharge

Shri Vikaram Singh Chouhan (STATE HEAD QUARTER, BHOPAL)

Shri B. L. Sharma (Bhopal)- -

Shri. Pramod Gangrade (Ujjain)

Smt. Usha Yadav (Gwalior) -

Shri. R.N. Tiwari (Shahdole)

Smt. Chandra Kanta Upadhyay(Indore) Jhabua, Dhar Incharge

Smt. Santosh Singh (Bhopal, Rewa)

Shri H.Siddiqui (State Head Quarter, Bhopal)

Shri Haridutt Sharma (Rewa) Jabalpur, Mandla Incharge

System Incharge (Computer Section)

Smt. Kavita Verma

State Resource Center incharge

Shri. Rajesh Mewade

Copyright 2009 bsgmp.net. All Rights Reserved.
Web Development India Vishwatech.com
Web Designer India